Hủy

Tag:

cử nhân sinh học

Xưởng đồ chơi gỗ của cử nhân sinh học

Rẽ ngang sang lĩnh vực nhiều người “chê”, nhưng hiện xưởng đồ chơi gỗ của chàng cử nhân 9x phải từ chối bớt đơn hàng vì quá tải.
12/6/2017 | 03:00   

Sinh viên nên trang bị kỹ năng gì để xin việc làm

Em đang học Đại học Sư phạm chuyên ngành Sinh học, chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ nhận bằng tốt...
28/4/2015 | 07:00   

Văn hóa khởi nghiệp ở Israel

Tinh thần quân đội, cởi mở với thất bại, chú trọng sáng...
Văn hóa khởi nghiệp ở Israel