Hủy

Tag:

định giá bất động sản tự động

'Uber bất động sản Việt Nam' nhận 2 triệu USD từ quỹ ngoại

Propzy Việt Nam vừa huy động được 2 triệu USD từ quỹ đầu tư Frontier có trụ sở tại Malaysia và một số nhà đầu tư chiến lược.
16/6/2017 | 12:12   

Văn hóa khởi nghiệp ở Israel

Tinh thần quân đội, cởi mở với thất bại, chú trọng sáng...
Văn hóa khởi nghiệp ở Israel