Hủy

Tag:

QASymphony

KMS Technology khai trương văn phòng UpStar Labs

Công ty KMS Technology thành lập bộ phận đầu tư và phát triển sản phẩm công nghệ cao cho thị trường quốc tế.
17/6/2017 | 08:00   

5 yếu tố giúp startup giữ chân nhân sự

Môi trường làm việc cởi mở, khơi nguồn cảm hứng làm việc,...
5 yếu tố giúp startup giữ chân nhân sự