Hủy

Tag:

QASymphony

KMS Technology khai trương văn phòng UpStar Labs

Công ty KMS Technology thành lập bộ phận đầu tư và phát triển sản phẩm công nghệ cao cho thị trường quốc tế.
17/6/2017 | 08:00   

COO Hoozing: 'Khởi nghiệp là một hành trình việt dã'

Theo Akshay Sharma, khởi nghiệp và chạy việt dã đều đòi hỏi...
COO Hoozing: 'Khởi nghiệp là một hành trình việt dã'