Hủy

Tag:

đổi mới sáng tạo bền vững trong nông nghiệp vùng Mekong

Tài trợ cho startup đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, các startup nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực Mekong có cơ hội nhận tiền tài trợ, tìm...
6/10/2017 | 11:08   

5 bài học khởi nghiệp từ Spotify - ứng dụng âm nhạc trị giá 26 tỷ USD

Quá trình phát triển Spotify từ con số 0 thành một đế chế...
5 bài học khởi nghiệp từ Spotify - ứng dụng âm nhạc trị giá 26 tỷ USD