Hủy

Tag:

hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội

Hà Nội thảo luận cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Nhiều đề xuất về xây dựng hạ tầng cho hệ sinh thái startup và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thủ đô được đưa ra tại diễn đàn.
31/7/2018, 09:21