Hủy

Đỗ Tú Anh

Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

"Hiện đang là Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs), Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA)"

Giới thiệu

Hiện đang là Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs), Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA), Tổng Thư ký nhóm Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS), Thành viên Ban Điều hành Vietnam Mentoring Initiative (VMI), Thành viên Ban Điều hành Mạng lưới Nhà đầu tư Thiên thần Việt Nam (iAngel) và nhiều vai trò quan trọng khác trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam.
Với hơn 20 năm trải qua nhiều môi trường làm việc từ Nhà nước, Tập đoàn, Chính phủ cho đến Công ty Quốc tế, Liên hợp quốc và đặc biệt là các Chương trình Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Quốc gia; chị đã đóng góp tích cực trong quá trình hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Tư nhân, Tư vấn và Cố vấn cho cộng đồng Khởi nghiệp gồm cá nhân/nhóm Sáng tạo, Thanh niên Nông thôn và Doanh nghiệp Trẻ tái Khởi nghiệp.

Thông tin liên hệ
  • Đỗ Tú Anh

  • Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

  • tuanh.do@vietnamsys.vn

Lĩnh vực

Giáo dục

Tài chính

Các ngành khác

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Trần Trí Dũng

Đại diện Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ (Swiss Entrepreneurship Program
"Trần Trí Dũng là cán bộ đánh giá kết quả và hỗ trợ hoạt động cố vấn khởi nghiệp / Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ..."

Trịnh Minh Giang

Chủ tịch - VMCG
"Ông Trịnh Minh Giang tốt nghiệp MBA Đại học INSEEC-Paris, Pháp, với luận văn về quản trị hệ thống thông tin (MIS)"

Nguyễn Ngọc Nam

Giám đốc điều hành - ESP Capital
"Ông là một doanh nhân nối tiếp và là nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Việt Nam và Singapore"

Đỗ Tú Anh

Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
"Hiện đang là Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs), Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ..."

Gửi hồ sơ Startup