Hủy

Nguyễn Anh Thi

Giám đốc ITP

"Thế giới nói đến khởi nghiệp rất rộng. Tinh thần khởi nghiệp không đơn thuần là khởi nghiệp trong kinh doanh mà còn khởi nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp đang tồn tại"

Giới thiệu

Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm, Đại học Quốc gia HCM (ITP) đồng Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ (IPTC).

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Anh Thi

  • Giám đốc ITP

Lĩnh vực

Thương mại điện tử

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Trần Văn Tùng

Bộ Khoa học công nghệ

Ngô Quang Phúc

Phú Đông
"“Tôi không dại gì mà làm một sản phẩm xấu xí, chất lượng kém, vì như thế, tên tuổi doanh nghiệp mình sẽ bị bôi nhọ,..."

Nguyễn Việt Đức

Công ty Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo

Gửi hồ sơ Startup