Hủy

Nguyễn Quân

Nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ -

"Nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông được thừa nhận rộng rãi là một trong những người đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều đề án quan trọng"

Giới thiệu

Nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông được thừa nhận rộng rãi là một trong những người đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều đề án quan trọng cũng như các chính sách cụ thể từ rất sớm, như Đề án “Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon” (năm 2013), “Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” (năm 2013) và Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (năm 2016).
Là một chính khách có nhiều kinh nghiệm, sự ủng hộ và sức ảnh hưởng của Ông có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, đặc biệt trong việc thu hút sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và gây dựng được niềm tin từ cộng đồng khởi nghiệp. Xuất phát từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các mô hình và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đã được nhân rộng ở nhiều nơi, mang lại kết quả rất tích cực trong những năm gần đây.

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Quân

  • Nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ

Lĩnh vực

Nhà nước, chính quyền

Khởi nghiệp

Công nghệ

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Nguyễn Ngọc Nam

Giám đốc điều hành - ESP Capital -
"Ông là một doanh nhân nối tiếp và là nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Việt Nam và Singapore"

Trần Hữu Đức

Giám đốc Công ty cổ phần Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA) -
"Giám đốc Công ty cổ phần Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA)"

Mai Duy Quang

Phó chủ tịch hiệp hội phần mềm Việt Nam, Giám đốc - Topica Founder Institute -
"Ông Mai Duy Quang là Phó chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), phụ trách xây..."

Phạm Phú Ngọc Trai

Nhà sáng lập và Chủ tịch công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC -
"Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm với vai trò quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm doanh..."

Gửi hồ sơ Startup