Hủy

Phạm Bảo Long

VIISA

Giới thiệu

Quản lý chương trình của Vietnam Innovative Startups Accelerator (Viisa).

Hỗ trợ cộng đồng công nghệ ở Việt Nam với vai trò là Giám đốc chi nhánh cho Startup Grind tại Hồ Chí Minh.

Từng là nhà đồng sáng lập của Edvntr tại Boston, và là nhà phát triển tại FASTPORT.

Thông tin liên hệ
  • Phạm Bảo Long

  • VIISA

Lĩnh vực

Các ngành khác

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Nguyễn Quân

Nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
"Nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông được thừa nhận rộng rãi là một trong những người đặt nền móng cho..."

Nguyễn Việt Đức

Công ty Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo

Trần Hữu Đức

Giám đốc Công ty cổ phần Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA)
"Giám đốc Công ty cổ phần Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA)"

Gửi hồ sơ Startup