Hủy

Sonny Le

Reapra

Giới thiệu

Nhà sáng lập và gọi vốn đầu tư giàu kinh nghiệm trong giai đoạn "Zero to One" tại Việt Nam với kinh nghiệm trong các lĩnh vực bao gồm F&B, giải trí, nhập khẩu phân phối, điều hành sản xuất, dịch vụ Video On Demand và Livestreaming.

Thông tin liên hệ
  • Sonny Le

  • Reapra

Lĩnh vực

Các ngành khác

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Phạm Văn Tam

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Việt Nam
"Doanh nhân Phạm Văn Tam, trên cương vị là chủ tịch HĐQT, hoạch định toàn bộ chiến lược và trực tiếp triển khai tất cả..."

Nguyễn Quân

Nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
"Nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông được thừa nhận rộng rãi là một trong những người đặt nền móng cho..."

Lê Hoàng Uyên Vy

ESP Capital
"“Điều quan trọng nhất trong công việc chính là tôi luôn tận hưởng nó mỗi ngày, đồng thời vẫn dành thời gian cho sở..."

Gửi hồ sơ Startup