Hủy

Võ Trần Đình Hiếu

VIISA

Giới thiệu

Giám đốc tài chính tại Vietnam Innovative Startups Accelerator (VIISA)
- Phó Giám đốc tại Quỹ Dragon,
- Nhà đồng sáng lập Câu lạc bộ Fintech Việt Nam.
- Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, ông tin tưởng vào doanh nhân Việt Nam có thể tận dụng ưu thế và thay đổi thế giới.

Thông tin liên hệ
  • Võ Trần Đình Hiếu

  • VIISA

Lĩnh vực

Các ngành khác

Chuyên gia cùng lĩnh vực

Nguyễn Quân

Nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
"Nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông được thừa nhận rộng rãi là một trong những người đặt nền móng cho..."

Nguyễn Việt Đức

Công ty Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo

Phạm Văn Tam

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Việt Nam
"Doanh nhân Phạm Văn Tam, trên cương vị là chủ tịch HĐQT, hoạch định toàn bộ chiến lược và trực tiếp triển khai tất cả..."

Huỳnh Kim Tước

Sihub
""Muốn có công nghệ Việt, phải học cách tiếp thu công nghệ ngoại""

Gửi hồ sơ Startup