Top 25 Startup Việt 2018
Danh sách bình chọn

Mỗi độc giả bình chọn 01 lần - Bình chọn tối thiểu 01 và tối đa 05 Startup (click “ĐÁNH DẤU” để chọn Startup) - Đánh giá theo thang điểm từ 1 - 5 cho mỗi tiêu chí - Thứ tự sắp xếp các Startup là ngẫu nhiên

Lộ trình bình chọn

Kick off
1/9 2018
Các hoạt động bao gồm:
Nộp hồ sơ
5/9 2018
Đóng cổng hồ sơ
5/10 2018
Công bố top 25 startup
Chia thành 5 đội vào vòng Training
10/10 2018
Kết thúc bình chọn
5/11 2018
Gala vinh danh
15/11 2018
Meet up – University Tour – Chuỗi Workshop: Khởi Nghiệp tinh gọn
Đêm chung kết Sẽ có 3 phần chính
 • Startup Pitching 1

  Startup Pitching

 • Speed Dating 2

  Speed Dating

 • Gala Vinh danh 3

  Gala Vinh danh

Hội đồng chuyên môn

 • Ông Trần Văn Tùng
  Ông Trần Văn Tùng

  Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ

 • Ông Trương Gia Bình
  Ông Trương Gia Bình

  Chủ Tịch tập đoàn FPT

 • Ông Phạm Phú Ngọc Trai
  Ông Phạm Phú Ngọc Trai

  Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu

 • Ông Phạm Văn Tam
  Ông Phạm Văn Tam

  Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Việt Nam

 • Bà Tan Hooi Ling
  Bà Tan Hooi Ling

  Đồng Sáng Lập Grab

 • Ông Phạm Duy Hiếu
  Ông Phạm Duy Hiếu

  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Startup Vietnam Foundation

Các Huấn luyện viên

 • Võ Trần Đình Hiếu
  Võ Trần Đình Hiếu

  Viisa

 • Kelly Trần
  Kelly Trần

  Viisa

 • Phạm Bảo Long
  Phạm Bảo Long

  Viisa

 • Nguyễn Việt Đức
  Nguyễn Việt Đức

  SVF

 • Hoàng Minh Ngọc Hải
  Hoàng Minh Ngọc Hải

  SVF

 • Nguyễn Minh Phúc
  Nguyễn Minh Phúc

  SVF

 • Trịnh Minh Giang
  Trịnh Minh Giang

  VMCG

 • Bùi Chí Minh
  Bùi Chí Minh

  VMCG

 • Phan Huy Nam
  Phan Huy Nam

  VMCG

 • Hajime Hotta
  Hajime Hotta

  Innovatube

 • Lưu Thị San
  Lưu Thị San

  Innovatube

 • Huỳnh Kim Tước
  Huỳnh Kim Tước

  SIHUB

 • Phan Đình Tuấn Anh
  Phan Đình Tuấn Anh

  SIHUB

 • Lý Trường Chiến
  Lý Trường Chiến

  SIHUB

 • Sonny Le
  Sonny Le

  Reapra

 • Lý Khánh Hậu
  Lý Khánh Hậu

  500 Startups

 • Vy Le
  Vy Le

  ESP Capital

 • Nguyễn Anh Thi
  Nguyễn Anh Thi

  ITP

 • Trần Ngọc Thái Sơn
  Trần Ngọc Thái Sơn

  Tiki

 • Ngô Quang Phúc
  Ngô Quang Phúc

  Phú Đông

Tiêu chí đánh giá

Tin tức

Hình ảnh & Videos

Nhà tài trợ

Tài trợ vàng

Tài trợ vàng

Tài trợ đồng

Tài trợ đồng
Tài trợ đồng
Tài trợ đồng

Đối tác đồng hành

Đối tác đồng hành
Đối tác đồng hành
Đối tác đồng hành
Đối tác đồng hành
Đối tác đồng hành
Đối tác đồng hành

Hợp tác truyền thông

Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông
Hợp tác truyền thông

Tài trợ địa điểm
Meetup

Tài trợ địa điểm Meetup