Hủy

Tag:

Startup Việt nông nghiệp công nghệ cao

Tài trợ cho startup đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, các startup nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực Mekong có cơ hội nhận tiền tài trợ, tìm...
6/10/2017 | 11:08   

3 lời khuyên khởi nghiệp của ông chủ Asanzo cho Startup Việt

Khởi nghiệp dựa trên thế mạnh sân nhà sẽ tạo điểm tựa cho...
3 lời khuyên khởi nghiệp của ông chủ Asanzo cho Startup Việt