Hủy

TESSE

Tesse là nền tảng chia sẻ kiến thức, giúp bạn tiếp cận với nguồn kiến thức sống của thế giới thông qua việc tìm kiếm, kết nối và trao đổi với chuyên gia và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Giới thiệu

Ứng dụng công nghệ liên lạc real-time, search engine, trí tuệ nhân tạo, máy học, công nghệ chuỗi khối cùng mô hình kinh tế chia sẻ vào lĩnh vực trao đổi và chia sẻ kiến thức, công nghệ tương tác trực tuyến ứng dụng cho giáo dục.
Tesse là một mạng xã hội kiến thức (knowledge social network) kết hợp với công cụ tìm kiếm (search engine) chuyên gia và kiến thức kết hợp với mô hình dịch vụ chia sẻ (gig service) về kiến thức, cho phép người dùng (user) tìm kiếm một cụm từ (keyword) và được trả về kết quả là danh sách các chuyên gia (expert) có kiến thức tốt về lĩnh vực mà cụm từ (keyword) đề cập tới, hoặc một bài viết với nội dung kiến thức có chứa cụm từ (keyword) đó, để tạo ra sự kết nối tức thì (real-time connection) giữa người cần tìm kiếm kiến thức (user) với nguồn kiến thức xác thực (verified knowledge) và ngay lập tức có thể trao đổi, trò chuyện với chuyên gia (expert) thông qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc có thể tham gia các khóa học, hội thảo tương tác trực tuyến. Người tiếp nhận kiến thức (user) sẽ phải trả một khoản phí nhất định, hoặc có thể bằng 0, cho chuyên gia (expert) tính theo thời gian kết nối (time-based) hoặc theo phí của khóa học, hội thảo.
- Tesse rút ngắn khoảng cách giữa người muốn có thêm kiến thức và những người muốn truyền đạt kiến thức. Người học có thể lên Tesse tìm kiếm chuyên gia, tham gia khóa học của các chuyên gia, tham gia các buổi hội thảo trực tuyến để trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm,…

Thông tin liên hệ
  • TESSE

  • 70 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 15, Quận Phú Nhuận

  • ngan.bbmp@gmail.com

  • http://TESSE.IO

Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Giáo dục

Startup khác