Startup

Một startup ở Mỹ dùng ánh sáng đèn LED để cây phát triển trong nhà, không cần nông trang rộng hay phải trồng trọt ngoài trời.