Startup

Startup về tư vấn tài chính tự động (robo - advisor) - Finhay mới đây gọi vốn thành công từ Jeffray Cruttenden, đồng sáng lập nền tảng đầu tư Acorns của Mỹ.