Hủy

Tìm kiếm và kết nối với chuyên gia

Phan Xuân Cảnh

Phan Xuân Cảnh

Đồng sáng lập & CEO Viec.co
Trương Lý Hoàng Phi

Trương Lý Hoàng Phi

Nhà sáng lập & CEO BSSC
Phạm Phú Ngọc Trai

Phạm Phú Ngọc Trai

Chủ tịch công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC
Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm với vai trò quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm doanh...