Hủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI OIC NEW

OIC NEW hiện đang nắm giữ nhiều quy trình sản xuất và sáng chế về công nghệ Nano.Chủ tịch TS.Lưu Hải Minh có bằng độc quyền sáng chế sản phẩm Nano Curcumin. Bắt đầu từ việc sản xuất sản phẩm Nano dành cho công nghiệp, nông nghệp, công ty đang tiến hành sản xuất dược phẩm Liquid Nano Curcumin OIC. LNCO có kích thước siêu nhỏ

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI OIC NEW

  • oicnew@oic.com.vn

  • https://oicnanocurcumin.vn/

Lĩnh vực

Y tế

Thành lập

01/1970