Hủy
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam chuyên đề Nông nghiệp
Tháng 6 05

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam chuyên đề Nông nghiệp

Thứ ba, 5/6/2018 (08:00 - 12:00) Khách sạn JW Marriott Hà Nội Từ 1,990,000 VNĐ

Giới thiệu

Đơn vị tổ chức: Ban Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV)
Đơn vị phối hợp tổ chức: Báo Điện tử VnExpress

ViEF - là diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới đồng thời duy trì thường xuyên liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công-tư giữa khu vực tư nhân và chính phủ cùng các bên liên quan nhằm theo dõi, đánh giá thường xuyên hiệu quả thực thi thông qua quá trình đối thoại chính sách công - tư, đảm bảo sự tham gia bình đẳng và rộng khắp của mọi chủ thể trong nền kinh tế.
Chương trình bao gồm chuỗi diễn đàn chuyên đề trải dài từ tháng 6/2018 và kết thúc với Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF vào tháng 12/2018 với nhiều hoạt động như: tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối thoại công tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân; Bàn tròn thảo luận cấp Quốc gia, Quốc tế về xu hướng kinh tế mới và chiến lược kinh tế với Việt Nam và khu vực.
Diễn đàn chuyên đề đầu tiên là diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp - Giải pháp phát triển thương mại sẽ diễn ra vào ngày 05/6/2018.

Landing page chính thức của chương trình : https://vief.vnexpress.net/

Thông tin vé

SVIP 1,990,000 VNĐ
 
 

Sự kiện khác

Khóa đào tạo
Tháng 5 11
Khóa đào tạo
Tháng 5 11