Hủy

Tag:

Artificial Intelligence

Google hỗ trợ startup toàn cầu ứng dụng công nghệ nhân tạo

Dự án mới của Google cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ sản phẩm cho các startup trên thế giới về Trí thông minh nhân tạo (AI).
28/7/2017, 10:44   

Công nghệ ảnh hưởng năng suất lao động chốn công sở

Công việc sẽ trôi chảy nếu áp dụng công nghệ, nhưng con người ngày càng lệ thuộc vào máy móc, không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu...
23/9/2016, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào