Hủy

Tag:

BinkabiDEX

Startup Binkabi giới thiệu hai sàn Blockchain giao dịch nông sản, hàng hóa

Barter BlockTM và BinkabiDEX là hai giải pháp của Binkabi, dựa trên nền tảng Blockchain, giải quyết việc xuất nhập khẩu, trao đổi...
28/8/2018, 09:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào