Hủy

Tag:

Blockchain 2018

'Phát triển Blockchain để xây dựng Chính phủ điện tử' 

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, đó là một trong ba đầu việc lớn mà Bộ sẽ triển khai để hỗ trợ phát triển...
14/6/2018, 08:11   

Những lĩnh vực Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ blockchain 

Blockchain sẽ mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như theo dõi xuất xứ hàng hóa, xuất nhập khẩu, ngân hàng...
6/6/2018, 10:45   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào