Hủy

Tag:

BusMap

'Môi trường khởi nghiệp tại Đông Nam Á ngày càng tích cực'

Bối cảnh khởi nghiệp tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam có nhiều cơ hội nảy sinh từ đại dịch, đại diện East Venture nói trên CNBC.
21/5/2021, 10:11   

CEO BusMap: 'Sẽ mở rộng sang thị trường Đông Nam Á'

Lê Yên Thanh nhận định, thị trường giao thông công cộng Đông Nam Á còn nhiều dư địa phát triển mang cơ hội lớn cho BusMap thời...
25/2/2021, 10:15   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn