Hủy

Tag:

CEO Nguyễn Đình Nam

8X gây dựng hệ camera giám sát phục vụ an sinh xã hội

Nguyễn Đình Nam tạo dựng nên VP9, đơn vị sản xuất thiết bị điện tử, phần mềm, dịch vụ trong lĩnh vực truyền dẫn âm thanh và hình...
2/12/2018, 14:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào