Hủy

Tag:

chăm sóc khách hàng

CNV Loyalty - nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng 

CNV Loyalty giúp doanh nghiệp triển khai chương trình chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng.
27/11/2020, 13:43   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn