Hủy

Tag:

chăm sóc khách hàng

CNV Loyalty - nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng 

CNV Loyalty giúp doanh nghiệp triển khai chương trình chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng.
27/11/2020, 13:43   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào