Hủy

Tag:

chàng trai Việt kiều Pháp sáng lập ứng dụng gọi món

Đường gây dựng công ty triệu USD của chàng trai biết 6 thứ tiếng

Từng không còn đủ tiền để ăn cơm khi chọn con đường khởi nghiệp, song nhờ nỗ lực và kiên trì, chàng Việt kiều Pháp đã thuyết phục...
2/9/2016, 09:35