Hủy

Tag:

chiến lược gọi vốn

Chiến lược gọi vốn cho startup 

Vòng bootcamp trực tuyến của Startup Việt 2020 mở đầu với nội dung đào tạo startup về thời điểm gọi vốn thích hợp, chiến lược...
22/10/2020, 09:59   

Startup Việt 2020 đào tạo xây dựng chiến lược gọi vốn

Vòng bootcamp trực tuyến của Startup Việt 2020 mở đầu với nội dung đào tạo startup về thời điểm gọi vốn thích hợp, chiến lược...
2/10/2020, 14:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào