Hủy

Tag:

Chính phủ kiến tạo

'Công nghệ chuỗi khối mở ra tương lai cho nhiều chính phủ'

Các chuyên gia nhận blockchain có thể tạo nên cuộc cách mạng, làm thay đổi nền tảng hiện hành của chính phủ tại nhiều quốc gia.
7/6/2018, 02:00   

Thủ tướng giải thích khái niệm Chính phủ kiến tạo 

Chủ tịch VCCI cho rằng hiện có nhiều cách hiểu khác nhau về quan điểm Chính phủ kiến tạo nên muốn được giải thích rõ về mô hình này.
18/11/2017, 15:45   

Hầu hết lãnh đạo bộ vắng mặt khi được mời họp về xây dựng thể chế

"Tổ công tác của Thủ tướng mời 11 bộ, cơ quan nhưng chỉ có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Lao động đến, còn lại cử người đi...
24/3/2017, 17:16   

Phó thủ tướng: Chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chú trọng phòng chống "lợi ích nhóm" và kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém.
11/1/2017, 20:50   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào