Hủy

Tag:

Christian Nguyễn

CEO Offpeak: 'Nhiều cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam'

Chàng trai biết 6 thứ tiếng Christian Nguyễn cho biết, Việt Nam có nhiều cơ hội để bất cứ ai cũng có thể thử, thất bại, học hỏi...
3/4/2017, 08:00   

Đường gây dựng công ty triệu USD của chàng trai biết 6 thứ tiếng

Từng không còn đủ tiền để ăn cơm khi chọn con đường khởi nghiệp, song nhờ nỗ lực và kiên trì, chàng Việt kiều Pháp đã thuyết phục...
2/9/2016, 09:35