Hủy

Tag:

chủ tịch FPT

Ông Trương Gia Bình khuyên giới trẻ khởi nghiệp đừng nên sợ hãi

Không sợ hãi, có tầm nhìn lớn và làm việc cật lực là những điều chủ tịch FPT gửi gắm đến Startup Việt 2018, cũng như đến thế hệ...
16/11/2018, 15:09   

'FPT cần 4 năm để xây dựng thế hệ lãnh đạo mới'

Nhìn nhận chuyển giao thế hệ trước đây không thành công do các cá nhân chưa được trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác...
4/4/2013, 15:04   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào