Hủy

Tag:

CNV Loyalty

CNV Loyalty - nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng 

CNV Loyalty giúp doanh nghiệp triển khai chương trình chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng.
27/11/2020, 13:43   

NextPay đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV Loyalty

NextPay công bố đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV Loyalty với sản phẩm nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp -...
1/9/2020, 14:36   

Tăng sức cạnh tranh nhờ ứng dụng chăm sóc khách hàng

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng chăm sóc khách hàng giúp tạo trải nghiệm khách hàng tốt hơn, thuận tiện, tăng năng lực cạnh tranh...
22/8/2020, 08:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn