Hủy

Tag:

CNV Loyalty

CNV Loyalty tạo hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số

Nhiều lần gọi vốn thành công, CNV Loyalty đang thể hiện tiềm năng khi tiên phong tạo hệ sinh thái chăm sóc khách hàng toàn diện...
9/7/2021, 09:00   

CNV Loyalty - nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng 

CNV Loyalty giúp doanh nghiệp triển khai chương trình chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng.
27/11/2020, 13:43   

NextPay đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV Loyalty

NextPay công bố đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV Loyalty với sản phẩm nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp -...
1/9/2020, 14:36   

Tăng sức cạnh tranh nhờ ứng dụng chăm sóc khách hàng

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng chăm sóc khách hàng giúp tạo trải nghiệm khách hàng tốt hơn, thuận tiện, tăng năng lực cạnh tranh...
22/8/2020, 08:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào