Hủy

Tag:

Cổng học tập

Cổng học tập Cohota 

Hệ thống quản lý học tập của Cohota (Cổng học tập) được triển khai theo giải pháp học tập tổng thể nên phục vụ đa dạng các loại...
20/11/2020, 19:20   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào