Hủy

Tag:

Cổng học tập

Cổng học tập Cohota 

Hệ thống quản lý học tập của Cohota (Cổng học tập) được triển khai theo giải pháp học tập tổng thể nên phục vụ đa dạng các loại...
20/11/2020, 19:20   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn