Hủy

Tag:

công nghệ thay đổi giáo dục

Triết lý nào đang đứng đằng sau công nghệ giáo dục?

Điều quan trọng nhất vẫn là một triết lý giáo dục đúng đắn đứng đằng sau tất cả những ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực này
20/11/2017, 18:27   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào