Hủy

Tag:

Công ty CP VP9

8X gây dựng hệ camera giám sát phục vụ an sinh xã hội

Nguyễn Đình Nam tạo dựng nên VP9, đơn vị sản xuất thiết bị điện tử, phần mềm, dịch vụ trong lĩnh vực truyền dẫn âm thanh và hình...
2/12/2018, 14:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào