Hủy

Tag:

đăng ký thi Startup Việt 2019

Chương trình bình chọn Startup Việt 2019 bước vào vòng hoàn thiện hồ sơ

Cuộc thi nhận hơn 500 hồ sơ sau khi đóng cổng đăng ký vào 22/7, startup có 7 ngày để hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện dự thi.
30/7/2019, 15:00   
  Về trang chủ
  Hotline: 01292 333 444   Liên hệ quảng cáo