Hủy

Tag:

dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Startup xét nghiệm tại nhà khai phá thị trường nhờ Covid-19

Tại Mỹ, LetsGetChecked là một trong những startup khai thác tiềm năng thị trường chăm sóc sức khỏe từ xa.
12/5/2020, 02:00   

Những quốc gia không được phép ốm khi đến thăm

Điều kiện chăm sóc sức khỏe cho du khách ở những quốc gia này đang bị đánh giá là tệ nhất thế giới.
25/2/2015, 14:32   

Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, CEO AVSE Corp cho rằng bất cứ phát...
Những mặc cảm khiến ý tưởng chỉ nằm trên giấy