Hủy

Tag:

digital transformation

Những thách thức chuyển đổi số trong khởi nghiệp

Các chuyên gia nhận định chuyển đổi số là cơ hội song cũng là cạm bẫy nếu không đi sâu từ vấn đề cốt lõi của chính doanh nghiệp. 
20/6/2020, 10:05   

5 kỹ năng lập trình 'hot' trong giai đoạn chuyển đổi số

AI, Machine Learning, lập trình ứng dụng di động... là những kỹ năng lập trình được trang công nghệ TechRepublic cho là quan...
20/9/2019, 09:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn