Hủy

Tag:

đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhà nước phải liên kết với tư nhân tạo chuỗi giá trị

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp nhà nước không làm ăn riêng lẻ mà phải liên kết với các tập đoàn nước ngoài, tư nhân để tạo chuỗi...
3/3/2024, 17:25   

Miễn thuế với khoản thu từ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP HCM

Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP HCM được miễn thuế với khoản thu này.
4/2/2024, 14:39   

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được chuyên gia WIPO đánh giá độc lập

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) khi xây dựng đã được các chuyên gia WIPO đánh giá về phương pháp, mô hình tính...
15/1/2024, 15:36   

Công bố báo cáo hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023 

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu từ hơn 45 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực đưa ra bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
12/1/2024, 09:41   

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ chỉ số bao quát kinh tế xã hội cấp địa phương

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dựa trên các chỉ số thành phần qua đó có thể...
4/1/2024, 15:07   

VinUni đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu đổi mới sáng tạo

Trường Đại học VinUni hợp tác với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường Kinh doanh Saïd (Đại...
4/1/2024, 10:30   

Những kết quả nổi bật của ngành khoa học năm 2023

Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy năm 2023 ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó nhiều nghiên cứu được ứng...
31/12/2023, 00:00   

Hợp tác xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành của Việt Nam

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (SATI) và trường Đại học VinUni cùng phát triển bộ công cụ đánh...
21/12/2023, 21:48   

Năm khuyến nghị để Việt Nam nâng sức sản xuất

Hà NộiChuyên gia WB cho rằng Việt Nam đối mặt với những yếu tố sản xuất đang "đuối sức" như độ già hóa dân số, tỷ lệ dân số trong độ...
12/12/2023, 21:24   

Ba yếu tố cản trở Việt Nam tăng năng suất

Hà NộiChuyên gia quốc tế chỉ ra ba yếu tố cản trở tăng năng suất và phát triển ở Việt Nam gồm tư duy năng suất; chiến lược kiến tạo giá...
12/12/2023, 15:22   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào