Hủy

Tag:

Drone Pro

Drone Pro - giải pháp về thiết bị bay giao hàng tự động 

Drone Pro cung cấp các giải pháp giao hàng tự động bằng các thiết bị bay, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.
27/11/2020, 13:44   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào