Hủy

Tag:

Freelancer

Nền tảng kết nối lập trình viên với doanh nghiệp phần mềm

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết trình độ kỹ năng của lập trình viên ghi trên blockchain, giúp doanh nghiệp đánh giá đúng...
25/11/2019, 00:00   

Cộng tác viên tuyển dụng: Làm giàu không khó

Giới thiệu ứng viên từ các mối quan hệ, cơ sở dữ liệu cho nhu cầu tuyển dụng trên CVreferral.com, bạn có thể tăng thu nhập thêm 8...
12/4/2019, 17:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn