Hủy

Tag:

HATCH! PROGRAM

'Khởi nghiệp cần tài năng và cả sự táo bạo'

Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc khối thương mại điện tử VCCor trước xu hướng nhiều bạn trẻ mạnh dạn đứng ra lập...
17/12/2013, 09:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào