Hủy

Tag:

hỗ trợ khởi nghiệp

Chính phủ sẽ hỗ trợ hàng nghìn dự án khởi nghiệp

Đây là mục tiêu đặt ra trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” vừa được Thủ...
19/5/2016, 10:38   

Tập đoàn AIA hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp

Những đơn vị có dự án khởi nghiệp tốt sẽ được hỗ trợ để phát triển ý tưởng kinh doanh.
18/9/2015, 10:00   

'Topica sẵn sàng hỗ trợ cho những startup học tiếng Anh'

Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, CEO Topica Edtech Group đưa ra tư...
'Topica sẵn sàng hỗ trợ cho những startup học tiếng Anh'