Hủy

Tag:

Hợp tác với người khổng lồ

'Nhiều đất diễn cho startup tham gia sân chơi thương mại điện tử' 

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh tự triển khai kinh doanh, startup cần tận dụng hợp tác với các ông lớn ecommerce, cùng nhau khai...
31/7/2019, 17:20   
  Về trang chủ
  Hotline: 01292 333 444   Liên hệ quảng cáo