Hủy

Tag:

Igloo

Thêm một ứng dụng bảo hiểm số vào Việt Nam

Sau khi nhận đầu tư 8,2 triệu USD, bảo hiểm Ananxi đổi tên thành Igloo và có kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu...
6/5/2020, 01:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn