Hủy

Tag:

Jobbox

Jobbox - nền tảng tuyển dụng trực tuyến 

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến Jobbox kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với cộng tác viên.
26/11/2020, 18:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn