Hủy

Tag:

kết nối chuyên gia

Chính phủ sẽ đối thoại với nhà khoa học về đổi mới sáng tạo

Tham gia buổi đối thoại có 100 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam.
18/8/2018, 11:59   

Mạng xã hội hỏi đáp bằng video của startup Việt

Tomo - mạng xã hội chia sẻ kiến thức, thảo luận, trò chuyện bằng các video ngắn không quá 60 giây dựa trên nền tảng di động.
20/7/2017, 16:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào