Hủy

Tag:

Khởi nghiệp công nghệ

Tốc độ quyết định thành công khi khởi nghiệp công nghệ

Bà Lê Diệp Kiều Trang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính các giải pháp công nghệ khẳng định, nếu đi chậm startup sẽ mất...
30/11/2020, 19:08   

Khát vọng xây dựng 'Uber' trong lĩnh vực vận tải hàng hóa

Nhóm bạn 9x xây hệ thống kết nối hơn 3.000 tấn hàng hóa với các chuyến xe trống chiều về, mang lại thêm hàng tỷ đồng cho các nhà xe.
1/3/2018, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào