Hủy

Tag:

Khởi nghiệp Việt Nam

750 triệu USD đổ vào startup Việt trong 10 tháng

29 thương vụ trong đó lĩnh vực fintech, logistics và thương mại điện tử chiếm ưu thế sau hơn ba quý của năm.
6/12/2019, 15:50   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào