Hủy

Tag:

Kim An nhận vốn

Ba quỹ ngoại rót vốn vào startup chấm điểm tín dụng

Kim An, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vừa nhận triệu USD từ Patamar...
16/9/2020, 11:30   

Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam, Lào và...
Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt