Hủy

Tag:

Kinh doanh quán đậu

Quán đậu phụ lãi vài chục triệu mỗi tháng ở Sài Gòn

Với số lượng bán ra 150 kg đậu một ngày, lãi thu về mỗi tháng của quán anh Hưng là 30 triệu đồng, trong khi vốn đầu tư ban đầu...
6/7/2014, 01:17   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào