Hủy

Tag:

LTV.Coffeee

Nền tảng kết nối lập trình viên với doanh nghiệp phần mềm

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết trình độ kỹ năng của lập trình viên ghi trên blockchain, giúp doanh nghiệp đánh giá đúng...
25/11/2019, 00:00   

Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam, Lào và...
Sếp Google chỉ ra hạn chế của startup Việt